Occupational Health & Safety - Corporate Social Responsibility - Quality Management

NIOHS Services

Welkom op de site van Nova Invicta Occupational Health & Safety Services, kortweg NIOHS Services.

Sinds de oprichting in 2005 ondersteunen wij bedrijven en publieke organisaties bij  het voorkomen van arbeidsongevallen & verzuim, het optimaliseren van processen, het reduceren van fouten, faalkosten en het borgen door middel van effectieve managementystemen. 

Onze focus:  Arbo-, MVO- & Kwaliteitsmanagement

Wij focussen op Kwaliteit (Business Improvement), Arbo (Occupational Health & Safety) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Responsability). Daarbij werken we niet alleen in Nederland maar ook internationaal.

Onze klanten variëren van zelfstandigen zonder personeel, midden- en kleinbedrijf tot grote multi nationals en deze klanten zijn actief in een grote diversiteit van sectoren zoals transport & logistiek, gezondheidszorg, overheid, metaalindustrie, bouwnijverheid, horeca en recreatie, land- en tuinbouw etc.

Onze experts zijn partners voor het uitvoeren van ergonomie studies,  (interne) risk based audits, job safety analyses, werkplek analyses, leveranciersbeoordelingen, proces analyses &-optimalisatie, risico inventarisaties & - evaluaties (RI&E), toetsen RI&E, veiligheidskundige toezicht, veiligheidsinspecties, werkplek analyse , studies duurzame inzetbaarheid, ATEX / opstellen van explosie veiligheidsdocumenten, ontwikkeling en implementatiebegeleiding managementsystemen, competentiemanagement en meer…

Wij zijn daarbij zeer goed ingevoerd in diverse normen zoals: ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 26000 / VCA / Safety Culture Ladder / EN 1090 / ISO 15224 / MVO Wijzer / Keurmerk Beveiliging / Werkplekbeveiliging RailInfra

Met een landelijk werkend netwerk van (zelfstandige) specialisten die actief kennis en informatie delen kunnen wij snel schakelen.

NIOHS Services is uiteraard zelf ook ISO 9001 gecertificeerd. 

Audit

Een audit is een waardevol instrument voor verbetering. Hierbij zijn er een drietal soorten audits te weten Interne Audits (1e partij), Leveranciersbeoordeling (2e partij) en Certificatie Audits (3e partij).

Het plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van verbeteracties is –mits goed uitgevoerd- een goed hulpmiddel bij het verwezenlijken van de ambities van een organisatie. Auditing dwingt tot nadenken, analyseren en verbeteren. Wij begeleiden organisaties daarbij.

Training & Coaching

Vanaf 2006 hebben wij  jaarlijks tientallen zo niet honderden deelnemers getraind via open inschrijving en (maatwerk) in company trainingen. 

Wij hebben de bewuste keuze gemaakt om voor standaard basis trainingen zoals interne audits, VCA, BHV etc. samen te werken met een aantal geselecteerde partners.

NIOHS focust zelf op maatwerk trainingen en het ontwikkelen voor andere partijen. 

Begeleiding

Naast diensten zoals het uitvoeren van een RI&E, interne audits of job safety analyses, werkplek analyses, leveranciersbeoordelingen, proces analyses &-optimalisatie etc.  ondersteunen wij organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van een managementsysteem. Een dergelijk systeem is vaak gebaseerd op richtlijnen / aandachtspunten die verwoord zijn in normen zoals VCA, ISO 9001, ISO 14001 etc.

Het doel van zo’n systeem is om bepaalde risico’s preventief te beheersen. Voorkomen is immers beter dan genezen!. Wij begeleiden u bij het opzetten van eenintegraal managementsysteem voor borging van alle risico’s.

Gratis Arbo Spreekuur

Vragen over Arbo en behoefte om eens vrijblijvend te sparren met een expert? 
Dat kan. Bel voor het maken van een afspraak.U bent welkom,  wij zien u graag via Teams of Zoom!


Nieuws & Publicaties