ISO 15224 support in Suriname

De laatste week van juli 2018 is Nova Invicta weer aan het werk in Suriname.

Hier voeren wij voor een dialyse kliniek de jaarlijkse interne audits uit voor een managementsysteem voor kwaliteit en patiëntveiligheid. Eerder dit jaar hebben wij al samen met de directie de managementreview opgesteld en is er bij ons kantoor in IJsselstein al een kennismakingsbezoek gebracht ter voorbereiding van de audit.

Tijdens dit bezoek hebben de directie, die toen in Nederland was, een gepensioneerde Nederlandse dialyse arts die het team en de lokale artsen inhoudelijk ondersteunt en daarbij de medische aspecten auditeert en Nova Invicta de nieuwe certificatie auditor wegwijs gemaakt in het systeem de de prestaties en resultaten toegelicht.

Vervolgens is er ter plaatse in de kliniek een periodieke audit uitgevoerd in het kader van certificatie tegen ISO 15224 (incl. ISO 9001: 2015). Dit is de internationale norm voor de gezondheidszorg.

Nu zijn wij weer aan de beurt voor de interne audits. Deze voeren wij jaarlijks uit, maar wij zijn maandelijks betrokken bij de kliniek. Elke maand ontvangen wij de maandrapportages, het bijgewerkte dashboard en zo kunnen wij de prestaties monitoren en tijdig (op afstand) bijsturen.

Het is leuk om dit in een mooi, gastvrij land als Suriname te mogen doen.

En het is helemaal leuk als je de groei van de kliniek ziet door de jaren heen. Sinds de start van dit traject in 2014 zien wij mooie ontwikkelingen op het gebied van geboden zorg zoals inzet van psychologen, maatschappelijk werk en diëtiste maar ook op het gebied van organisatieontwikkeling en competenties.

Uiteindelijk wordt er dialyse zorg geboden op een niveau wat ook in Nederland niet zou misstaan!

Het geeft ons een goed gevoel dat het door Nova Invicta ontwikkelde en onderhouden managementsysteem hier aan bij draagt.

Andere artikelen