• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • 28-11-2018 Thema avond Ongevalsonderzoek

28-11-2018 Thema avond Ongevalsonderzoek

Op 28 november jl was er weer een thema avond voor het Arbo Netwerk van Nova Invicta.

Ditmaal was Ongevalsonderzoek het onderwerp. Uit een eerste inventarisatie onder de deelnemers, allen actief als veiligheidskundige of arbeidshygienist, bleek dat er nog regelmatig ongevallen gebeuren.

Het delen van ervaringen met onderzoeksmethoden maar ook de stappen die gevolgd moeten worden in een goed onderzoeksproces werd gewaardeerd.

Met deze bijeenkomst sluiten wij de inhoudelijke avonden af. Volgende maand hebben we nog een netwerkactiviteit en dan wordt ook het definitieve programma voor 2019 gepresenteerd.

 

 

Andere artikelen