• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • 30-5-2018 Thema avond Electromagnetische velden

30-5-2018 Thema avond Electromagnetische velden

Op 30 mei jl organiseerde Nova Invicta voor het Arbonetwerk een thema avond over Electromagnetische Velden ofwel EMV. 

Sinds 1 juli 2016 zijn werkgevers verplicht om in de Risico Inventarisatie & - Evaluatie (voldoende) aandacht te geven aan EMV. 

Maar hoe doen we dat?

Dat was de vraag waar de aanwezigen (veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten zich over bogen. 

Collegiaal werd min of meer een bepaalde advies aanpak gedefinieerd bestaande uit een aantal stappen:

  1. organiseer voorlichting en instructie en breng het belang van melden van medische implantaties en op het lichaam gedragen medische apparaten zoals insulinepompen onder de aandacht van medewerkers.
  2. Voer, indien mogelijk rekening houdend met het al of niet aanwezig zijn van medewerkers met zo'n medisch hulpmiddel, een inventarisatie uit van bronnen.
  3. Bepaal op basis van indicatieve metingen of en waar verdiepend onderzoek nodig is door inzet van specialistische meetapparatuur.
  4. Kom vervolgens tot maatregelen. 

Tijdens de sessie werden tools voor inventarisatie gedeeld.

Ook was de heer Khoa Nguyen van BA Systemen aanwezig om tekst en uitleg te geven over meetapparatuur, kalibratie en normeringen voor het uitvoeren van verdiepende metingen. 

Al met al een geslaagde avond.

Uiteraard zijn de materialen (informatiebrochures, inventarisatie lijst EMV en de presentatie) weer beschikbaar gesteld in de E-learning omgeving van het ArboNetwerk van Nova Invicta zodat alle deelnemers, ook zij die niet aanwezig konden zijn, daar toegang toe hebben. 


Andere artikelen