ARBO

Nieuwe VCA norm (VCA 6/2016)

Eindelijk is het dan zo ver. Er is een conceptversie van de nieuwe VCA norm voor evaluatie en feedback verspreid onder de certificerende instellingen.
Doordat wij ook als certificatie auditor actief zijn hebben wij al een korte sneak preview gehad.

De volgende wijzigingen vallen op:

  • De toolbox instructies komen weer terug voor VCA*.·
  • Interne audits voor VCA zijn nu als aparte normeis verwoord en niet meer alleen indirect via input van de directiebeoordeling.·
  • Het begrip functie RI&E wordt losgelaten en vervangen door een container begrip voor alle operationele risico’.

Vooral dit laatste snappen wij niet. Immers de functie RI&E biedt een prachtige kapstok voor:

  • Voorlichting en instructie alsmede periodieke herinstructie inzake de risico’s verbonden aan het uitvoeren van taken en werkzaamheden
  • Selectie van de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen.
  • Vastleggen van gewenste houding en gedrag in relatie tot de geïdentificeerde risico’ en een daarvan afgeleid observatieprogramma etc. NB: zoals bijvoorbeeld in de Veiligheidsladder gevraagd wordt!

Daarom kiezen wij er nog steeds voor om de functie RI&E als tool in te blijven zetten, dit als aanvulling op de generieke bedrijfsbrede RI&E.

Mogelijk worden er nog wijzigingen doorgevoerd maar zoals het er nu naar uitziet is het een beperkte update. Er is nog geen aansluiting gezocht bij de High Level Structure van ISO, maar dat schijnt wel overwogen te worden.