Duurzame Inzetbaarheid

Een vergrijzende beroepsbevolking en de noodzaak om medewerkers langer door te laten werken voordat zij kunnen genieten van een welverdiend pensioen dwingt werkgevers na te denken over het thema Duurzame Inzetbaarheid.

Dat dit een actueel thema is voor professionals die zich bezig houden met Kwaliteit, Arbo en Milieu blijkt wel uit de hoeveelheid afstudeerscripties over dit thema die wij de afgelopen jaren mochten examineren.

Ook blijkt dit uit tal van analyses van organisatiecontext voor ISO 9001: 2015 die wij mede uitvoeren of beoordelen tijdens audits.

Begrippen als mentaal pensioen, spitsuur van het leven en interne of externe mobiliteit komen hierbij om de hoek kijken.

Want hou houden we medewerkers betrokken, vitaal en gezond? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat de voorziene uitstroom van kennis en kunde als gevolg van pensionering niet resulteert in gaten die niet opgevuld kunnen worden waardoor we simpelweg niet meer het kwaliteitsniveau kunnen leveren wat we willen?

Duurzame Inzetbaarheid vraagt om een integrale aanpak, wellicht zelfs om simultaan te schaken op meerdere borden…..

Deze “schaakborden” betreffen bijvoorbeeld:

Arbeidsomstandigheden & Ergonomie: kunnen we arbeid dusdanig organiseren dat de arbeidsbelasting draagbaar is voor elke leeftijdscategorie? Dus zowel voor de medewerker met een jong gezin, overuren en een avondstudie als voor de oudere medewerker die de gevolgen van tientallen jaren zware fysieke arbeid dagelijks voelt.

Dit vraagt om een goede ergonomische inrichting van arbeidsplaatsen en eventueel het herontwerpen van werkmethoden maar ook om een goede psycho sociale arbeidsbelasting / werkbeleving.

Het is goed om hierbij te realiseren dat arbeidsbelasting bestaat uit een drietal componenten:

 1. Biomechanische belasting
 2. Energetische belasting
 3. Bio-fysiologische en psychologische belasting

De mate hoe belasting wordt ervaren verschilt per individu en kan zelfs voor dezelfde werknemer verschillend ervaren worden op bepaalde momenten. Zaken als werkdruk, collegialiteit, veilige werkomgeving, individuele belastbaarheid, & individueel verwerkingsvermogen (ofwel de individuele veerkracht) spelen hierbij een rol.

 

Competentiemanagement: er wordt wel eens gezet dat mensen net zolang promotie maken totdat ze een niveau bereiken dat ze net niet aan kunnen.

Dit zorgt voor stress. Net zoals het niet meekunnen met veranderende eisen en technieken ook kan zorgen voor stress.

Een goede scholingsstructuur met een mix van externe scholing en interne coaching on the job is dan ook noodzakelijk.  Niet alleen voor de individuele medewerker maar zeker ook voor de werkgever die een zogenaamde “braindrain” wil voorkomen. Immers als het meerdere jaren duurt voordat iemand een zelfstandig, volwaardig vakman of vakvrouw is moet je wel tijdig beginnen met het opleiden en begeleiden van de nieuwe generatie professionals.

 

Mobiliteit: een van de toverwoorden lijkt wel eens het begrip mobiliteit te zijn. Helaas word dit veelal uitgelegd als “externe mobiliteit” en dat wordt dan weer vertaald naar de snelste weg richting de uitgang.

Idealiter bestaat mobiliteit echter uit een goede afstemming tussen werknemer en werkgever over toekomstperspectieven. Daarbij kunnen diverse mogelijkheden verkend worden zoals een andere interne functie, taakverlichting, het benutten van jarenlange werkervaring door iemand in te zetten als interne coach / leermeester etc. Maar er kan ook in overleg gekeken worden of er binnen het netwerk of de leveringsketen andere mogelijkheden te vinden zijn.

Wellicht zijn er zelfs mogelijkheden om samen met ketenpartners een multi inzetbare poule te vormen…..

 

Diensten Nova Invicta voor Duurzame Inzetbaarheid:

 • Analyse ziekteverzuim naar leeftijds- en functiegroep / werkplek
 • Ergonomische analyses en advies voor werkplek inrichting
 • Onderzoek naar Subjectieve Werkbeleving bestaande uit:
  • orienterende enquete 
  • taakobservaties
  • kwalitatieve interviews met globale beoordeling van belastende en compenserende factoren alsmede een specifieke en meer gedetailleerde beoordeling van deze factoren op taakniveau
 • Advies en ondersteuning bij ontwikkeling en implementatie van competentiemanagement, intern mentorschop
 • Maatwerk trainingen