Job Safety Analyses / Werkplek Analyse

Elke  werkgever is verplicht een zo goed mogelijk Arbobeleid te voeren. Het uitgangspunt is dat de werkgever het werk zodanig moet organiseren dat dit geen gevaar kan opleveren voor de werknemers, en indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is de Arbeidshygiënische strategie volgen.

De werkgever dient hierbij de risico's verbonden aan de uit te voeren taken inzichtelijk te maken en de medewerkers onder ander passende instructie te geven.

De vraag is echter of een RI&E hiervoor wel het meest geschikte instrument is.... Want sommige functies kun je niet met elkaar vergelijken en de RI&E is vaak niet gedetailleerd genoeg om per arbeidsplaats het volgende inzichtelijk te maken: 

  • Inrichting arbeidsplaatsen, werkmethoden, arbeidsmiddelen
  • Arbeidsinhoud in relatie tot persoonlijke eigenschappen
  • Welzijnsaspecten als werktempo, regelmogelijkheden etc.
  • Beveiligingen en noodvoorzieningen (voor eigen werknemers en derden)

In dit soort gevallen kan een Job Safety Analyses of Werkplek Analyse (ook wel werkpostfiche genoemd) een goed instrument zijn.

Dit instrument kijkt naar logische werkentiteit en biedt basis voor een integrale analyse van de werkomgeving, de handelingen / het werkproces, de middelen en arbeidsmiddelen die de arbeidsveiligheid kunnen beïnvloeden.  Ook worden een aantal relevante ergonomische aspecten beoordeeld. 

De experts van Nova Invicta voeren regelmatig dit soort analyses uit. 

Maar zoals blijkt uit de bovenstaande figuur zijn er wellicht ook nog andere instrumenten voor risico analyse die het overwegen waard zijn. Wij adviseren u graag over de voors en tegens van de instrumenten en adviseren u daarbij ook hoe u de resultaten effectief kunt gaan gebruiken!