Toetsing van de RI&E

Elke werkgever in Nederland dient een actuele en zo volledig mogelijke Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) te hebben. In principe dient iedere RI&E getoetst te worden.

Dit hoeft alleen niet wanneer een werkgever minder dan 25 medewerker in dienst heeft (personen, geen FTE) en er gebruik is gemaakt van een goedgekeurd branchemodel.

De toetsing kan worden uitgevoerd door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerd kerndeskundige. Deze gecertificeerde kerndeskundigen zijn een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een A&O deskundige of een hoger veiligheidskundige (zoals Tiemen van der Worp, oprichter van Nova Invicta).

Het uiteindelijke doel is dat deze kerndeskundigen met verstand van zaken beoordelen of er niets vergeten is en of alle gevaren wel in de goede risicocategorie zijn ingedeeld. Wij zijn van mening dat voor een goede, deugdelijke toetsing de gecertificeerd een bezoek ter plaatse essentieel is. Slechts bij hoge uitzondering zullen wij hiervan, onderbouwd, afwijken…..

Ons advies is om een RI&E altijd te laten toetsen!

Het kan gebeuren dat er tijdens de toetsing geconstateerd wordt dat niet alle in uw organisatie aanwezige risico’s voldoende in de RI&E zijn terug te vinden. U kunt dan met de bevindingen aanvullende acties ondernemen. Het is een misvatting dat de gecertificeerd kerndeskundige, of een andere door hem/haar geadviseerde deskundige, de ontbrekende zaken (tegen betaling) dient aan te vullen om alsnog een “goed” toetsing te kunnen krijgen.

Wist u dat Nova Invicta niet alleen RI&E’s toetst maar ook branche instrumenten? Wanneer u dus kiest voor Nova Invicta bent u van voldoende expertise verzekerd!