V&G coördinatie

De Arbowetgeving onderscheid diverse actoren met eigen verantwoordelijkheden in een realisatieproces. Dit zijn niet alleen de uitvoerenden maar ook de opdrachtgever.

Vooral bij het samenwerken van meerdere partijen, die elk eigen gevaren in een werkomgeving binnen brengen en mogelijk ook nog eens elkaars veiligheidsprestatie kunnen beïnvloeden is een actieve coördinatie van groot belang.

Niet alleen tijdens de Uitvoeringsfase maar ook tijdens het Ontwerp.

Daarbij moet er ook een V&G dossier opgeleverd worden met relevante informatie voor onderhoud en zelfs ontmanteling of sloop.

Dit vraagt dus om expertise en het vermogen om pro actief te coördineren met de diverse partijen. Het is immers meer dan gaatjes in deelplannen doen en zorgen dat dit in een map zit…. Het vraagt ook om onafhankelijkheid en overtuigingskracht.

De experts van Nova Invicta hebben deze expertise en kunnen ook de V&G coördinatie op uw project invullen.