• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • Certificatie audits Ketenkeurmerk E-Health

Certificatie audits Ketenkeurmerk E-Health

Nova Invicta is de nieuwe partner van de Stichting Quality Assurance E-Health (QAEH). Voor  QAEH voeren wij de certificatie audits uit tegen het modulaire ketenkeurmerk dat door de branchevereniging WDTM is  ontwikkeld.

Naast het uitvoeren van de ketengerichte certificatie audits voor E-Health toepassingen, zoals persoonsgebonden alarmering en toegang tot zorgwoningen, zijn wij ook betrokken bij het (door) ontwikkelen van auditmethodiek en rapportages. Tevens geven wij op basis van de ervaringen input voor verdere ontwikkeling van modules.

Namens Nova Invicta zijn er op dit moment een 4-tal auditoren geselecteerd. Inmiddels zijn er al een aantal audits uitgevoerd, dit zijn naast reguliere audits ook een aantal proefaudits geweest voor nieuwe modules.

Andere artikelen