• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • Herhaling BHV en Reanimatie team van Nova Invicta

Herhaling BHV en Reanimatie team van Nova Invicta

Op woensdag 21 januari 2018 is het team van Nova Invicta aangevuld met een aantal relaties weer bijgeschoold op het gebied van reanimatie en bedrijfshulpverlening.

Gezien het karakter van ons werk hebben we een belangrijk deel van de dag besteed aan reanimatie van volwassen, kinderen en baby’s. Dit volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. Uiteraard kwamen ook technieken als stabiele zijligging, snelle kanteling en hoe te handelen bij verstikking / verstikking uitgebreid aan bod.

In de middag hebben we getraind op het thema brandbestrijding. Hiervoor zijn diverse soorten branden gesimuleerd (keuken, beeldscherm en persoon). Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwe instructie vrachtwagen van onze partner S2N die voor ons de gehele dag heeft georganiseerd.  Ook de instructeurs, brandweerman en ambulance broeder, zijn door S2N geleverd.

Wij kijken terug op een nuttige en bijzonder leerzame dag. 

Andere artikelen