Managementsystemen

Een managementsysteem is niets meer of minder dan een bedrijfskundig model om bepaalde risicogebieden preventief te beheersen.

Zo geeft de ISO 9001 richtlijnen en kaders voor het borgen en managen van de kwaliteit van diensten en producten en is ISO 14001 gericht op het beheersen en beperken van de milieu impact.

Ook op het gebied van Arbo zijn er tal van normen zoals de in Nederland veel voorkomende Veiligheids- Gezondheids- en Milieu Checklist voor Aannemers (VCA) die in maar liefst 3 varianten (* / ** / P) voor uitvoerende partijen is opgesteld met daarbij ook een norm voor uitzendbureaus (VCU) en opdrachtgevers (VCO). VCA richt zich met name op risicovolle activiteiten in bijvoorbeeld petrochemie of bouw. Dienstverlenende of logistieke bedrijven kunnen niet voor VCA gecertificeerd worden en kiezen dan veelal voor de ISO 45001 norm. 

Overigens zien we dat steeds meer bedrijven van VCA overstappen naar ISO 45001 omdat deze norm ook veel beter aansluit op bijvoorbeeld de Safety Culture Ladder.

Ook voor het beheersen van voedselveiligheid zijn er tal van normen zoals HACCP, BRC, IFS, GMP+, ISO 22001 en meer.

Neem daarbij ook ( inter)nationale richtlijnen voor het normeren van CE markering van dragende instructies (EN 1090) of het keuren volgens bijvoorbeeld NEN 3140 l en dan ontstaat er een aardig complex beeld.

Het is dan goed te weten dat Nova Invicta actief de normontwikkeling volgt en dat daarbij ook internationaal er steeds meer geharmoniseerd wordt zodat normen steeds beter te integreren zijn. Het resultaat? Een integraal managementsysteem voor borging van alle risico's.

Werkwijze Nova Invicta

De introductie van de High Level Structure die als grondslag dient voor normontwikkeling door ISO sluit aan op de proces stappen die wij al jarenlang uitvoeren bij het ontwikkelen en implementeren van een managementsysteem, Of dit nu is voor ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), VCA of ISO 45001 (arbeidsveiligheid), ISO 15224 (gezondheidszorg), ISO 22001 (voedselveiligheid), EN 1090 (CE markering dragende constructies) of.....

Wij starten altijd met een sessie met het (top)management over beleid, strategie en doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn. Het implementeren van een dergelijk managementsysteem is immers een strategische beslissing! Wij vragen daarbij ook om dit vast te leggen in een strategisch plan met daarbij tevens een stakeholdersanalyse.

Uiteraard begeleiden wij dit proces en hebben wij ter ondersteuning diverse instrumenten beschikbaar.

Vervolgens voeren we interne audits uit om de processen te inventariseren en de interactie tussen de processen vast te stellen. Indien nodig kijken we hierbij ook naar de borging van de leveringsketen.

De informatie die hierbij gegenereerd wordt is de basis voor het proces van preventief risico management (zie vorige blok). De beheersmaatregelen worden vervolgens geformaliseerd in procedures, werkinstructies en via voorlichting en instructie gecommuniceerd.

Vervolgens volgt een periode van een aantal maanden waarin gemonitored wordt en de diverse processen worden geauditeerd. Ook leveranciers worden beoordeeld. Tevens wordt er een communicatieplan (intern en extern) opgesteld.

Tot slot wordt de status formeel vastgesteld in een directiebeoordeling of managementreview en kan er over gegaan worden tot certificatie door een, door de klant te kiezen, certificerende instelling.