EN 1090 en meer

Naast de introductie van ISO 9001: 2015 / High Level Structure zijn er nog andere normen en richtlijnen die eisen stellen aan Kwaliteitsmanagementsystemen.

Een van deze normen is de norm NEN-EN- 1090. Dit betreft het CE-markeren van dragende metalen constructies. Uitgangspunt is dat de constructieveiligheid gewaarborgd moet zijn en afhankelijk van het risico niveau (benoemd als Executieklasse) moeten er diverse beheersmaatregelen ingeregeld worden. 

Te denken valt aan het documenteren van lasmethode beschrijvingen, initiële en periodieke toetsing van competenties van de betrokken medewerkers (eventueel inclusief persoonscertificatie lassers), het aantoonbaar controleren / inspecteren  / testen van elke (las)verbinding en meer.....

Ook dienen er afhankelijk van de executieklasse verantwoordelijkheden en opleidingseisen benoemd te worden voor de lascoördinator. 

Nova Invicta heeft bij de ontwikkeling en implementatie van een dergelijk systeem meegewerkt. Dit betreft Van der Zalm Metaalindustrie, een bedrijf dat unieke constructies maakt die vallen in de hoogste Executieklassen. Het proces is hier van verkoop - werkvoorbereiding - inkoop - productie - conservering - transport - montage geborgd. 

Daarnaast zijn er tal van aanvullende brancherichtlijnen en -kwaliteitseisen die sectorspecifiek zijn ingevuld. Zo is Nova Invicta betrokken bij het WDTM Ketenkeurmerk voor E-Health oplossingen voor Persoonsgebonden Alarmering en Toegang tot Zorgwoningen.