ISO 15224

De norm ISO 15224 is feitelijk de vertaalslag van ISO 9001 naar de gezondheidszorg. 

Daar waar we in Nederland al jarenlang de zogenaamde HKZ normen kennen voor bijv. openbare apotheken, kinderdagverblijven maar ook dialysecentra was er internationaal veel behoefte aan een uniforme standaard. 

Deze standaard is er met de introductie van ISO 15224 gekomen. 

Nova Invicta is er trots op dat een van de eerste (geaccrediteerde) ISO 15224 certificaten die DNV GL heeft uitgegeven voor een van onze klanten was. Dit is Surrenal, een dialyse kliniek in Suriname. Bij deze kliniek hebben wij het kwaliteitssysteem opgezet waarbij niet alleen is gekeken naar de ISO 15224 norm maar ook naar de relevante HKZ richtlijnen. 

Bij de ontwikkeling van het systeem is er gestart met een serie van interne audits en een multi disciplinaire risico analyse. Op basis van deze analyse zijn de werkafspraken waar nodig geformaliseerd. Er is hierbij nadrukkelijk ingezet op competentiemanagment en interne mentoring. Het resultaat: aan het einde van de tweede audiodag bij de eerste certificatie audit werd onze klant direct voorgedragen voor certificatie. 

Nova Invicta is regelmatig in Suriname en er zijn inmiddels ook al verkennende gesprekken geweest met het Academisch Ziekenhuis om te kijken of er naar een Surinaamse Dialyse Standaard toegewerkt kan worden. Ook hebben wij bij een van de bezoeken een gastcollege verzorgd aan het Polytechnisch College van de Universiteit in Paramaribo.