ISO 9001

Met de introductie van de zogenaamde High Level Structure (HLS) door ISO is er nu eindelijk een eenduidig preventief bedrijfsmodel ontwikkeld dat het mogelijk maakt om diverse risicogebieden zoals Kwaliteit, Arbo, Milieu etc. op een eenduidige manier te borgen in een managementsysteem.

ISO 9001: 2015

De bekendste ISO norm, de ISO 9001: 2015 norm voor Kwaliteitsmanagement, is ook volgens de HLS is gemodelleerd.

Inmiddels zijn we er aan gewend dat er tijdens de certificatie audits gesproken wordt over begrippen als Organisatiecontext of stakeholdermanagement. Ook wordt er door de auditor gevraagd naar een communicatieplan, management of change, proces risico's en de wijze van borging. 

Het feit dat kwaliteitsmanagement zich nu ook uitstrekt tot domeinen als PR & Communicatie en Competentiemanagement zorgt er voor dat kwaliteitsmanagement op een andere manier (lees multi disciplinair) georganiseerd moet worden.

En dat is lastig, zeker als het ISO systeem jarenlang het kindje is geweest van de oudere medewerker die in de laatste 10 jaar van zijn carrière nog maar voor de “ certificaten moet zorgen”. En ja, dit laatste beeld is gechargeerd maar wij ervaren tijdens trainingen en tijdens audits de worsteling van de kwaliteitscoördinator.

ISO 9001 certificering

Nova Invicta ondersteunt organisaties bij het opzetten van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen. Het vertrekpunt is niet de norm maar een risico analyse van zowel de externe organisatieomgeving en de interne processen. Pas als deze risico's bekend zijn kunnen we de beheersmaatregelen en bijbehorende verantwoordelijkheden vaststellen. 

Uiteraard zorgen wij ervoor dat u klaar bent voor de ISO certificering. 

Wij ondersteunen u bij de risk based interne audits, het opstellen van benodigde procedures / werkafspraken en ondersteunende formulieren. Uiteraard helpen wij u ook bij het beoordelen van het systeem door het topmanagement.

Het resultaat: een ISO 9001 certificaat maar vooral een effectief systeem dat u ondersteunt in uw bedrijfsvoering!

Haalt u uit uw huidige systeem al voldoende rendement? Als het antwoord nee is dan is het gratis spreekuur wellicht een moment om eens met ons kennis te maken en te kijken waar wij u kunnen ondersteunen voor Business Improvement.