ISO 45001

Met het publiceren van de ISO 45001 norm wordt er de komende tijd afscheid genomen van OHSAS 18001. 

De Nederlandse titel van de ISO 45001-norm is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’. De ISO 45001 norm is, net als ISO 9001 en ISO 14001 gebaseerd op de High Level Structure. Hierdoor is het vertalen van normeisen naar een integraal managementsysteem voor Kwaliteit, Arbo en Milieu vergemakkelijkt. 

De stichting SCCM die de norm beheert heeft op haar website inzichtelijk gemaakt hoe de norm zich verhoudt tot de VCA norm. 

Daar waar VCA specifieke zaken voorschrijft en op sommige aspecten een keurslijf is biedt ISO 45001 meer ruimte om zaken passend voor de eigen organisatie in te richten. Hierbij dienen gedegen risico analyses alsmede een register met relevante wet- en regelgeving als basis. 

ISO 45001 en.... De Veiligheidsladder?

Nova Invicta steunt klanten die kiezen voor ISO 45001 bij het ontwikkelen, implementeren en opzetten van een goed en praktisch werkbaar managementsysteem. Hierbij kijken wij ook nadrukkelijk naar eventuele wensen op het gebied van de Veiligheidsladder. 

Zo kunnen wij bijvoorbeeld in het kader van competentiemanagement al bij de ontwikkeling rekening houden met praktijkbeoordelingen en gedragsaudits. En uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat voorlichting en instructie tailor made wordt afgestemd op de risico's in de eigen bedrijfsvoering en werkomgeving.