Preventieve proces risico analyse

Voor Arbo kennen we de Risico Inventarisatie & - Evaluatie en voor voedselveiligheid de HACCP- analyse.

Dit zijn preventieve instrumenten waarbij van tevoren wordt nagedacht over wat er mis kan gaan in processen / uitvoering, wat het effect zou kunnen zijn en vervolgens welke maatregelen je kunt nemen. 

Deze maatregelen kun je vervolgens vertalen in acties of zelfs procedures. 

Ook voor ISO 9001: 2015 wordt dit nu vereist in hoofdstuk 6 maar dan gaat het hierbij wel om kwaliteitsrisico's. Dit zijn dus ongewenste gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de continuïteit van de organisatie, de effectiviteit / rendement van processen, stakeholders of de mate van klanttevredenheid.

We kunnen een dergelijke preventieve risico analyse koppelen aan de procesvolgorde en -interactie

Op deze wijze maken we het volgende inzichtelijk voor ondersteunende en uitvoerende processen :

a) duiding van het betreffende hoofdproces en deelproces

b) een eventuele toelichting

c) verwijzing naar relevante wet- en regelgegeving

d) de ongewenste gebeurtenis met daarbij 

  • beschrijving van het gevaar en de consequentie (worst case)
  • beschrijving van het maximale verlies / schade
  • het initieel risico uitgesplitst in kans / effect op een 5-puntschaal
  • de maatregelen om de kans of het effect te verminderen en het resulterende rest risico

Dit resulteert dus in een belangrijke mate van beheersing (procedures of werkafspraken / acties / termijnen).

Op deze wijze ontstaat een totaal overzicht van processen / relevante wet- en regelgeving alsmede de beheersmaatregelen.  Dit schema dient periodiek te worden herbeoordeeld (bijvoorbeeld op basis van interne audits / klachten / afwijkingen) of bij tussentijdse wijzigingen te worden aangepast (Management of Change).

Het opstellen / invullen van dit document doe je bij voorkeur met het multi disciplinaire team!

Nova Invicta is specialist in deze materie. Wij noemen onszelf niet voor niets Partners for Preventive Risk Management. Inmiddels zijn honderden organisaties en cursisten getraind met onze modellen. Met bewezen resultaten......