Procesoptimalisatie

De meeste organisaties streven naar het optimaliseren van processen.

Zo hebben wij een aantal jaren geleden ergonomisch (deel) onderzoek uitgevoerd in een automobielfabriek waarbij elke productie handeling is verwerkt in standtijden. Door vervolgens naar taakvolgorde en procesinteractie te kijken is er bepaald of er bij sommige taken sprake is van een overbelasting ten opzicht van voorgaande en opvolgende handelingen.

Als dit het geval is kan het takenpakket worden herverdeeld waarbij uiteraard ook overbodige handelingen worden geëlimineerd. Dit is een regelmatig herhalend proces. Om niet te zeggen een vol continu proces. Het resultaat: op gezette tijden wordt de snelheid van de lopende band verhoogd zodat er meer auto’s geproduceerd worden in een week.

Dit is slechts een klein voorbeeld hoe processen kunnen worden geoptimaliseerd. Technieken als value stream mapping, lean en six sigma zijn daarbij goed te gebruiken. Maar de ervaring leert dat we met interessen en voldoende GV (Gezond Verstand) al snel resultaten kunnen halen door goed de processen en procesinteractie te analyseren.