Supply chain management

Uw succes, reputatie en mogelijk zelfs het voortbestaan van uw organisatie hangt af van variabelen en partijen die u niet altijd zelf kunt beheersen.

Beheersing en borging van uw leveringsketen is dan ook van groot belang. Dit zorgt immers voor meer grip op uw leveringsketen en uiteindelijk Integrale Ketenkwaliteit!

 Wist u dat de Supply Chain Management experts van Nova Invicta u kunnen helpen bij:

  • het definiëren en analyseren van uw toeleveringsketen en uw invloedssfeer;
  • het inventariseren van directe en indirecte belanghebbende / stakeholders op basis van een stakeholdersanalyse;
  • het inventariseren van de directe individuele schakels en de kritische interfaces
  • het ontwikkelen, implementeren en borgen van effectieve en efficiënte beheersmaatregelen;
  • het afstemmen van ketenbrede doelstellingen en dit vertalen naar per schakel afgeleide doelstellingen;
  • het inrichten van een afdoende effectieve communicatie- en rapportagestructuur binnen de keten.

Al deze elementen zullen u in staat stellen om structureel de kwaliteit binnen uw leveringsketen te verbeteren. 

 Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn zin het beoordelen van leveranciers op basis van risk based supplier audits en leveranciers- en prestatiebeoordelingen?