Werkwijze

Uiteraard beginnen wij elk project met een goede, persoonlijke kennismaking. Hierbij zullen wij ook vaak al een rondgang uitvoeren of aanvullende documentatie opvragen.

Vervolgens wordt er een voorstel uitgebracht. Hierbij hanteren wij geen algemene voorwaarden maar voorwaarden die contract specifiek zijn. Maatwerk dus.....

Preventief Risico Management

Op basis van de kennismaking en gegevens wordt geïnventariseerd welk kennis- en ervaringsniveau nodig is om de klus te klaren. Hierbij zien wij de rol van onze medewerkers als coachend. Om draagvlak te creëren voor preventief risico management vragen wij de klant veelal ook om een of meerdere medewerkers lid te maken van een projectteam.

De adviseur van Nova Invicta stuurt dan als coach/gespreks- en projectleider een multidisciplinair team aan waarbij wij de volgende activiteiten uitvoeren:

  • Identificeren van gevaren
  • de geïdentificeerde gevaren classificeren als risico, zodat we prioriteiten kunnen stellen
  • met het team praktische en vooral werkbare beheersmaatregelen bedenken en implementeren
  • op basis van (interne) audits, werkplgekinspecties en monitoring van prestaties de effectiviteit bepalen van de genomen maatregelen en indien nodig verfijnen of veranderden.

Uiteraard is een goede communicatie hierover van groot belang. U mag van onze medewerkers verwachten dat zij in niet alleen in staat zijn om effectief te communiceren met het team maar ook met de medewerkers op de werkvloer en in de directiekamer.

Onze medewerkers zijn bekend met diverse risico analyse technieken zoals bijvoorbeeld HACCP, HAZOP, Bow Tie, FMEA etc.

Managementsysteem

Het borgen van risico's door het inrichten van een actief en dynamisch managementsysteem is hierbij een strategisch onderdeel.