Overige normen

Een norm is de weerslag van goede praktijken. Doordat het proces van normontwikkeling waarbij veel partijen zijn betrokken regelmatig wordt herhaald zijn normen steeds in ontwikkeling.

Dat is een goede zaak.

De laatste jaren zijn er voor normontwikkeling door ISO een aantal vaste richtlijnen opgesteld die als onderlegger zullen fungeren voor elke toekomstige normversie. Dit is de zogenaamde High Level Structuren (HLS) waarin basisprincipes en hoofdstuk indeling zijn gestandaardiseerd. In 2015 zijn de ISO 9001 en ISO 14001 normen voor resp. kwaliteits- en milieumanagementsystemen aangepast aan de HLS. Ook de OHSAS 18001 norm voor Arbo management zal omgevormd worden tot ISO 45001 op basis van deze moederstructuur.

Klanten van Nova Invicta structureren steeds vaker de processen op basis van normeisen. Normen waar wij regelmatig mee werken zijn:

ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement

ISO 14001 voor milieumanagementOHSAS 18001 (wordt ISO 45001) voor Arbo management

ISO 15224 voor Healthcare (generiek) en in Nederland al of niet aangevuld met zogenaamde HKZ-eisen

EN 1090 voor CE markering van dragende metaal constructies

VCA voor Arbo management in risicovolle sectoren zoals bouw en petrochemie,
VCU voor het borgen van de Arbo zorgplicht tussen inlener en uitzendbureaus

Richtlijn Arbodiensten voor de dienstverlening op het gebied van verzuimmanagement maar ook de inzet van kerndeskundigen

ISO 22001 / HACCP / BRC / IFS  voor voedselveiligheidsmanagement

NEN 3140 voor keuren van elektrische arbeidsmiddelen & gereedschappen

Erkenningsregelingen ProRail voor Werkplekbeveiliging & Personeelsstellen voor het borgen van een veilige werkplek in de Rail Infra

Veiligheidsladder (NEN, voorheen ProRail) voor het stimuleren van een hoger veiligheidsbewustzijn. Oorspronkelijk ontwikkeld voor de Rail Infra maar nu algemener vertaald zodat het ook in civiele settings kan worden toegepast.

en meer....