• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • Nova Invicta Arbo Netwerk – programma 2018

Nova Invicta Arbo Netwerk – programma 2018

Als Arbo-professional kennen wij allen de noodzaak om bij te blijven op het gebied van Arbo-zaken. Dit kan door het volgen van trainingen, cursussen en opleidingen.

Een andere benadering is het collegiaal sparren. Elkaar vakinhoudelijk versterken, uitdagen en het delen van specialistische kennis.

“Als je niet kunt delen kun je ook niet vermenigvuldigen!” Met deze slogan zijn wij vorig jaar gestart met kleine groepssessies over specifieke uitdagingen waarmee Arbo-professionals uit ons netwerk zich geconfronteerd zagen.

Ook hebben wij de samenwerking gezocht met het adviesbureau van Kees van Elzelingen en partner Optimal Synergy. Dit resulteerde in een sessie met de consultants en een aantal geïnteresseerden waarbij wij ons verder verdiept hebben in Asbest, Legionella en Electro Magnetische Velden.

Dit smaakte naar meer en we kregen regelmatig de vraag van mensen buiten ons directe netwerk of zij daar ook bij konden aansluiten. Ook werd de behoefte aan netwerkactiviteiten geuit.

Die vraag vullen wij graag in. Daarom komen we nu met een jaarprogramma met diverse onderwerpen.

Andere artikelen