• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • Op verzoek: nieuwe training Veiligheidsladder

Op verzoek: nieuwe training Veiligheidsladder

Bij een aantal adviestrajecten voor de Veiligheidsladder blijkt er behoefte te zijn aan opleiding en coaching. Dit wordt met name ingegeven door het feit dat de filosofie van de Veiligheidsladder belang hecht aan  een aantal instrumenten voor monitoring en meting die tevens input geven aan verdere verbetering.

Dit zijn de volgende instrumenten:

  • V&G Gedragsaudits
  • V&G Omgevingsinspecties
  • V&G Gedragsobservaties
  • V&G Praktijkbeoordelingen

Van de personen die deze instrumenten toe passen wordt verlangd dat zij voldoende getraind en geschoold zijn.

Met de kennis en ervaringen die wij de laatste jaren opdeden door actief te zijn als auditor voor de Veiligheidsladder (in zowel RailInfra als ook in de Offshore)  hebben wij een interessante, uitdagende 3-daagse training ontwikkeld met daarbij een praktijkdeel voor het toepassen van het geleerde.

De investering bedraagt Euro 995,00 (excl. BTW).

Leslocatie: IJsselstein

Data:

  • 21, 22 en 23 augustus 2018
  • 3, 4 en 5 oktober 2018

Andere artikelen