Missie en visie van NIOHS Services

NIOHS Services ondersteunt bedrijven en (publieke) organisaties bij het verbeteren van de interne organisatie en processen, de kwaliteit van dienstverlening en producten en de (arbeids)veiligheid van medewerkers en derden. Dit doen wij op basis van het adviseren en coachen inzake preventief risico management en het uitvoeren van audits en inspecties.

Wij handelen hierbij uit de volgende missie en visie:

Missie

Wij willen een structurele en positieve bijdrage leveren aan preventie door het beheersen van risico’s in alle geledingen van organisaties en het verbeteren van de kwaliteit van producten en dienstverlening. Hierdoor leveren wij een bijdrage aan de continuiteit van organisaties en de (arbeids)veiligheid van medewerkers en derden alsmede het milieu.

Visie

Wij streven naar langdurige relaties met onze klanten, medewerkers, samenwerkingspartners en kritische leveranciers. Ons doen en laten is gebaseerd op een aantal heldere basisprincipes:

  • ethisch verantwoord gedrag
  • integriteit
  • loyaliteit
  • transparantie,ontwikkelings- en innovatiegericht
  • discretie en betrouwbaarheid.

Bij ons handelen richten wij ons op het belang van onze klant. Onze klant is belangrijk en heeft recht op een zo goed mogelijke dienstverlening die recht doet aan de stand van de techniek en/of wetenschappelijke inzichten.

Om dit te realiseren streven wij naar continue professionele ontwikkeling van onze medewerkers en samenwerkingspartners en een goede samenwerking en afstemming met leveranciers van diensten of producten die direct een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van onze dienstverlening.