Safety Culture Ladder (De Veiligheidsladder)

De Safety Culture Ladder (ofwel Veiligheidsladder) biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. De Veiligheidsladder wil het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen stimuleren.

Het ultieme doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

Per 1 juli 2016 heeft ProRail het beheer van de VHL overgedragen aan het NEN en inmiddels hebben ook een toenemend aantal partijen buiten de Railinfra gekozen voor certificatie tegen de VHL. De verwachting is dat dit de komende jaren verder gaat toenemen omdat nu ook Tennet dit aan toeleveranciers (gefaseerd) op gaat leggen.

Opzet

De Veiligheidsladder geeft inzicht in de mate van bewust veilig werken door scores toe te kennen aan beoordelingscriteria.

De norm leest helaas als een kookboek met procedures en vraagt steeds om aantoonbaarheid. 

Verwarrend is dat de auditoren tijdens een certificatie audit nauwelijks kijken naar procedures en bewijsmaterialen….

De audit, die om subjectiviteit in beoordeling te minimaliseren met twee personen wordt uitgevoerd, is er juist op gericht om op basis van een groot aantal interviews en observatiemomenten vast te stellen hoe het veiligheidsbewustzijn zichtbaar is in de processen en bij de diverse actoren.

Immers de waarneembare output zegt wat over de effectiviteit van de input van geplande acties, interventies en bijsturing binnen alle geledingen van de organisatie.

Op basis van deze interviews en observaties ontstaat een totaalbeeld en inzicht in specifieke details. Het niveau van veiligheidsbewustzijn wordt vastgesteld op basis van de auditcriteria. Deze criteria worden beoordeeld als: 

  • Ja of Nee
  • Volledig
  • Grotendeels
  • Deels
  • Niet

Voor elk oordeel worden er per aspect punten toegekend.

Hoewel deze scoringsmethodiek voor- en tegenstanders kent in het vakgebied biedt het wel een basis voor vergelijking tussen partijen onderling maar ook voor trendanalyse bij (interne en externe) beoordelingen.

Op deze wijze wordt de mate waarin een organisatie veilig werkt als resultaat van veiligheidsbewustijn en -cultuur inzichtelijk en aantoonbaar.

Wist u dat...

  • Tiemen van der Worp al sinds 2013 certificatie audits Veiligheidsladder uitvoert?
  • U bij NIOHS Services ook een inspiratie VCA handboek in Word voor Euro 495,- kunt kopen dat al voorbereid is op de Safety Culture Ladder en u op die manier snel stappen kunt maken? Uiteraard hoort daar ook een Zoom sessie met uitleg van 2 uur bij. 
  • NIOHS Services voor een internationaal farma concern samen met Prevent een tool heeft ontwikkeld voor het inzichtelijk maken van veiligheidscultuur op 2 assen? De systeemkant en het waarneembare gedrag. Deze tool is gestructureerd volgens de ISO 45001 norm.