Tip 1

Tip 1: gedragsregels

Gedragsregels. Als kind krijg je er al mee te maken. Thuis en op school. 

Maar ook in het kader van de veiligheidsladder (SCL) komt dit terug. Daarbij geldt dat het vele malen makkelijker is om gewenst gedrag aan te leren dan ongewenst gedrag af te leren. 

We zien bij diverse bedrijfsbezoeken tijdens het verzorgen van trainingen en het uitvoeren van (interne) audits of inspecties een grote variëteit aan regels. Zo heeft ProRail al jarenlang 10 zogenaamde Life Saving Rules. 

Deze regels hangen in elke keet aan het bord, banners met deze regels zijn zo ruimhartig verstrekt dat je deze in de RailInfra niet kunt missen. En ze zijn ook nog eens onderdeel van instructies en trainingen. 

Maar….. het zijn er 10. En de vraag is of dat niet teveel is om effectief te zijn. Tijdens een meeting met 12 veiligheidskundige die dagdagelijks actief zijn in de RailInfra bleek bij een challenge maar weer eens dat niemand ze alle 10 uit het hoofd kenden en konden benoemen. 

Daarentegen wist iedereen op een windmolenproject op de Noordzee heel goed te vertellen wat de gouden gedragsregel was: Do not walk by! Met andere woorden: als je ziet dat iets onveilig is dan grijp je in en maak je jezelf “eigenaar” van dit probleem.

Gedragsregels worden ook beter gedragen als ze uit de organisatie komen en niet zomaar gekopieerd worden van internet en van boven af worden opgelegd. 

Dus betrek medewerkers!

Dat kan door: 

  • het voor te leggen aan de werkgroep die komt met maximaal 5 basis gedragsregels,
  • participatieve sessies waarin medewerkers voor elke functiegroep op basis van bijvoorbeeld de bestaande functie RI&E die veel VCA bedrijven nog ergens hebben de gevaren bespreken en aangeven welk gewenst gedrag daar bij zou horen,
  • een prijsvraag voor de beste slogan 
  • of…

Het toverwoord voor het bepalen van gewenst gedrag is PARTICIPATIE!