Tip 4

Tip 4: persoonlijke ontwikkelcyclus

De tips 1,2 en 3 leiden bijna automatisch naar de persoonlijke ontwikkelcyclus.

Immers inspecties en observaties kunnen input geven voor persoonlijke (gedrags)doelstellingen. En geven daarbij ook duidelijk een beeld van bijvoorbeeld de effectiviteit van een inwerken en de periodieke herinstructies. 

Opvallend is dat de SCL ook het begrip Praktijkbeoordelingen kent. Helaas maar gewaardeerd met 100 punten zodat veel bedrijven er simpelweg voor kiezen om hier geen invulling aan te geven.

En dat is jammer want vakmanschap is een belangrijke voorwaarde voor veilig werken.

Het is zeker jammer als je jezelf realiseert dat stagiaires beoordeeld worden op kerntaken in het kader van het competentiegerichte onderwijs dat wij sinds jaar en dag kennen in Nederland. 

Dus voor elke functie waar stagiaires uit MBO of HBO geplaatst kunnen worden liggen de onderleggers voor praktijkbeoordelingen gewoon op de plank. Die kun je makkelijk uitbreiden met de eigen gedragsregels en aandachtspunten die ook al benoemd zijn in het inwerktraject.

Tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek kan er dan met de medewerker samen gekeken worden naar de resultaten van de praktijkbeoordeling (door een vast mentor uitgevoerd), inspecties en observaties.  Samen kunnen dan plannen gemaakt worden die een verdere persoonlijke ontwikkeling zullen steunen.